Kadra

Kadra pedagogiczna
1. Dyrektor Przedszkola mgr Bożena Skoczna- nauczyciel dyplomowany
2. Społeczny z-ca Dyrektora Mariola Byczek- nauczyciel mianowany
3. mgr Joanna Kozłowska- nauczyciel mianowany
4. mgr Katarzyna Szatkiewicz- nauczyciel mianowany
5.
mgr Izabela Ciułek- nauczyciel mianowany
6. mgr Aneta Cinka- nauczyciel kontraktowy- logopeda
7. mgr Martyna Cisek- nauczyciel kontraktowy

8. mgr Małgorzata Skurska- nauczyciel kontraktowy- język angielski

Kadra administracyjna:

mgr Agnieszka Bajraszewska
- Główna księgowa
Maria Ropińska- Kierownik gospodarczy

Kadra obsługowa:
Elżbieta Wesoła- Kucharka

Teresa Auksel- Pomoc kuchenna/Woźna oddziałowa

Wanda Byczkiewicz, Jolanta Sielicka, Renata Kotowicz- Woźne oddziałowe

Katarzyna Byczkiewicz- Pomoc nauczyciela

Edmund Jesionek- Konserwator

projektowanie stron gorzów