Projekt unijny

Z dniem 30.06.2012r. zakończyła sie realizacja projektu "Mali Odkrywcy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego PO KL
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 

                   

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projektowanie stron gorzów