10 rad dla rodziców.

10 RAD DLA RODZICÓW O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ

1. Nie podawaj małemu dziecku żadnych leków bez wyraźnych wskazań lekarza. Dotyczy to także specyfików dostępnych bez recepty i tych, które dziecko przyjmowało w czasie poprzedniej choroby. Zasada ta nie obowiązuje tylko przy chorobach przewlekłych, co do których obowiązują stałe zalecenia.

2. Wypytaj lekarza, jak należy stosować lekarstwo i poproś, by ci zanotował dokładne wskazówki na kartce. Przed podaniem pierwszej dawki przeczytaj uważnie wskazania na ulotce dołączonej do leku i jeśli rozmijają się one z zaleceniami lekarza, poproś go o wyjaśnienia.

3. Większość leków trzeba przyjmować w równych odstępach czasu (dotyczy to np. antybiotyków) i dlatego zanim podamy pierwszą dawkę, warto obliczyć, kiedy przypadną następne, żeby w miarę możności uniknąć budzenia malucha w środku nocy.

4. Zapytaj lekarza, co robić, jeśli dziecko wypluje lub zwymiotuje lekarstwo, a także jeśli zauważysz, że taka reakcja występuje po każdej dawce. Skontaktuj się z nim również w przypadku innych niepokojących objawów, takich jak wysypka).

5. Jeśli dziecko dostaje więcej niż jedno lekarstwo, powieś w widocznym miejscu schemat podawania wszystkich leków (z dniami i godzinami), na którym będziesz zaznaczać wszystkie kolejno podane dawki. Jest to szczególnie ważne, jeśli maluchem opiekują się na zmianę dwie, trzy osoby, bo wtedy łatwiej o przeoczenie dawki lub podanie jej dwukrotnie.

6. Dawkę odmierzaj bardzo dokładnie, bo lekarz ustala ją na podstawie wagi dziecka. Zbyt mała może być nieskuteczna, a zbyt duża może zaszkodzić. Do większości syropów i zawiesin jest dołączona specjalna miarka, która ci to ułatwi.

7. Sprawdź na ulotce sposób przechowywania leku (np. po uzyskaniu zawiesiny powinno się ją przechowywać w lodówce i wstrząsnąć przed podaniem) i stosuj się do tych wskazówek.

8. Nigdy samowolnie nie przerywaj kuracji, nawet jeśli uważasz, że dziecko czuje się już dużo lepiej. Jest to szczególnie ważne w przypadku antybiotyków.

9. Nie mów dziecku, że lekarstwa to cukierki, bo kiedy maluch znajdzie gdzieś tabletkę, może ją połknąć w przekonaniu, że to coś dobrego.

10. W specjalnym zeszyciku prowadzonym od urodzenia dziecka zapisuj nazwy chorób, które rozpoznawał lekarz i leków, jakie maluch przyjmował, okresy ich podawania, dawki i ewentualne skutki uboczne. Bardzo ułatwi to dobór najlepszych leków przy następnej chorobie.

Opracowała

Mariola Byczek