Ogólnopolski konkurs literacki „Twórcze i puchowe ferie zimowe”

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim „Twórcze i puchowe ferie zimowe”. Kochani rodzice, zachęćcie dzieci do stworzenia krótkiego wiersza, który zmieści się w czterech wersach.

Celem konkursu jest:

  • rozbudzenie uzdolnień i zainteresowań literackich dzieci,
  • upowszechnianie kultury żywego słowa,
  • kształtowanie postaw twórczych,
  • wspieranie twórczości amatorskiej dzieci.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 4 „Mali Odkrywcy” w Gorzowie Wlkp.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz ich rodziców (opiekunów). Każda placówka może przesłać maksymalnie 4 wiersze.

Wiersze należy dostarczyć w terminie: 15.12.2016r. – 15.02.2017r.

Wiersz nie może być wcześniej nigdzie publikowany. Prace nie podlegają zwrotowi. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację.

 

Metryczka musi zawierać:

– imię i nazwisko dziecka,

– wiek dziecka,

– nazwę i adres przedszkola, do którego uczęszcza

– adres e-mail przedszkola,

– dane rodzica bądź opiekuna,

– telefon kontaktowy wychowawcy,

– zgodę na publikację pod własnymi danymi lub pod pseudonimem (trzeba to wyraźnie dopisać na końcu pracy).

Prace, które nie będą podpisane w powyższy sposób, nie będą brane pod uwagę.

 

Telefon kontaktowy: (95) 722-64-52 – Małgorzata Skurska, Joanna Kozłowska

W załączeniu pełna wersja regulaminu konkursu.

regulamin-konkursu-literackiego-dla-dzieci