eTwinning

W roku szkolnym 2015/2016 nasze przedszkole bierze udział w programie eTwinning, który za pomocą mediów elektronicznych daje możliwość współpracy szkół i przedszkoli z różnych krajów, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Program ten tworzy społeczność licząca ponad 310 tysięcy nauczycieli ze 140 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 34 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.
Przedszkole będzie podejmowało współpracę z innymi placówkami w kraju i za granicą nad projektem dotyczącym bezpieczeństwa na drodze.
Osoba odpowiedzialna za program eTwinning: Małgorzata Skurska.