Ewaluacja zewnętrzna

seo

W styczniu 2014 roku w naszej placówce została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Ewaluacją zostały objęte następujące obszary:
1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
3. Respektowane są normy społeczne.

Pragniemy poinformować Państwa, że nasze przedszkole uzyskało następujące oceny spełniania wymagań w poszczególnych obszarach:
1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się- Poziom B- wysoki stopień spełniania wymagań.
2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej- Poziom B- wysoki stopień spełniania wymagań.
3. Respektowane są normy społeczne- Poziom B- wysoki stopień spełniania wymagań.

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Dyrektor przedszkola bardzo dziękuje wszystkim, którzy czynnie uczestniczyli w całym procesie ewaluacji: Rodzicom, przedstawicielom środowisk lokalnych, którzy współpracują z naszą placówką oraz wszystkim pracownikom.