Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola, na rok szkolny 2018/19:

1. Dyrektor Przedszkola mgr Bożena Skoczna- nauczyciel dyplomowany- grupa I
2. Zastępca Dyrektora mgr Izabela Ciułek- nauczyciel dyplomowany- grupa III
3. mgr Joanna Kozłowska- nauczyciel dyplomowany- grupa IV
4. mgr Katarzyna Szatkiewicz- nauczyciel dyplomowany- grupa II
5. mgr Aneta Cinka- nauczyciel mianowany- logopeda- grupa III
6. mgr Martyna Majewska- nauczyciel mianowany- grupa IV
7. mgr Małgorzata Woronowicz- nauczyciel kontraktowy- język angielski- grupa II
8. mgr Anna Łaszkiewicz- nauczyciel dyplomowany- grupa I