Ramowy rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia dla dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim Nr  4 „Mali Odkrywcy”:

I  6.30 – 8.30

W trakcie schodzenia się dzieci do przedszkola – czynności opiekuńcze i organizacyjne. Indywidualna praca z dziećmi, wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy spontaniczne/dowolne.

8.30 – 9.00

Zabawy poranno- ruchowe. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

II  9.00 – 11.30

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie programowych, wychowawczo-dydaktycznych sytuacji edukacyjnych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Pobyt dzieci w kącikach tematycznych. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka. Zajęcia z języka angielskiego.

10.00 – 10.10

„Przekąska” . Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

11.30 – 12.00

Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

12.00 – 13.30

Relaks poobiedni – bajkowanie. Leżakowanie w grupie trzylatków. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie programowych, wychowawczo-dydaktycznych sytuacji edukacyjnych. Zabawy i zajęcia o charakterze dowolnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia z języka angielskiego.

III  13.30 – 14.00

Zabawy ruchowe. Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Spożywanie II dania.

14.30 – 16.30

Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia grupowe oraz indywidualne prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.