Gimnastyka Mózgu P. Denisona- Kinezjologia Edukacyjna

„Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł – gimnastyka mózgu”.

Dziecko rodzi się z kompleksem naturalnych sił- odruchów i instynktów. Naturalnie dane odruchy i pierwotne ruchy w procesie ich przyswajania w okresie niemowlęcym, wczesnodziecięcym i później „torują” połączenia między ciałem a mózgiem. Aby człowiek miał pełny obraz otaczającego go świata niezbędna jest integracja prawej i lewej półkuli mózgowej.

Brak równowagi między pracą obu półkul, zdaniem P. Dennisona, prowadzi do powstawania różnego rodzaju zakłóceń typu: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Dzieciom z tymi zaburzeniami można pomóc stosując gimnastykę mózgu inaczej zwaną kinezjologią edukacyjną.

Kinezjologia edukacyjna, zajmuje się ruchem i jego wpływem na uczenie się, wspiera naturalne zasoby człowieka, wykorzystuje wzajemne zależności rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego. Metoda ta polega na wykonywaniu zestawów ćwiczeń pomagających między innymi dzieciom mającym trudności z czytaniem, pisaniem, z zapamiętywaniem, a także z nawiązywaniem kontaktów z otoczeniem.

Celem tego programu jest:

Włączanie naturalnych mechanizmów integracji umysłu i ciała, poprzez specjalnie zorganizowanie ruchy.

Wspomaganie efektywnego uczenia się i funkcjonowania na optymalnym poziomie.

Kinezjologia- prezentacja