,,Wielokulturowość u Małych Odkrywców”- uroczystość podsumowania programu

20180130_161850

Dnia 30.01.2018 r., w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste podsumowanie programu ,,Wielokulturowość u Małych Odkrywców”. Program ma na celu: zapoznanie dzieci z wybranymi krajami świata, ich kulturą i obyczajami; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, a także wspieranie edukacji najmłodszych przez naukę języków obcych. W ramach tego programu nasze przedszkole realizuje również program Powszechnej Dwujęzyczności ,,Baby Beetles:- ,,Dwujęzyczne Dzieci”. Założeniem programu jest wprowadzenie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego, tak aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.

W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 przedszkolaki zostały zapoznane z naszym krajem: Polską. Podczas uroczystości nauczycielki z dziećmi przedstawiły bogate programy artystyczne dotyczące Polski. Przedszkolaki prezentując swoje  wiadomości i umiejętności językowe, wokalne i artystyczne wprowadziły w zachwyt całą społeczność przedszkolną.  Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat polskich miast i symboli narodowych.  Nasze przedszkole wzbogaciło się również w stroje ludowe m.in. w strój krakowski. Tego dnia dla dzieci zaserwowano tradycyjne polskie potrawy t. j. zupa pomidorowa,  kotlet schabowy z kapusta i ziemniakami oraz pierniczki toruńskie. Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach dzieci od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.