100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

niepodległośći001

Co to jest niepodległość?

„Kiedyś Rosja, Austria i Prusy
na Polskę miały chytre zakusy.
Niestety w końcu im się udało
i zagrabili Polskę całą.

Przez długie 123 lata
nie było nas na mapie świata.
I jak to czasem mówią dorośli
wtedy nie było niepodległości.

Zaraz po I wojnie światowej
powstały piękne mapy już nowe.
Tak właśnie nasza historia biegła
że Polska dzisiaj jest niepodległa.

Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze

Co to jest niepodległość
teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła
to polski dom, polska szkoła.
Co to jest niepodległość
teraz wiem już na pewno.”

Przedszkolaki od rana w podniosłym nastroju szykowały się do wspólnego świętowania. W tym roku razem z nami w uroczystości brali udział Kadeci klasy wojskowej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. Krótką historię walk o niepodległość opowiedziały nam dwie sympatyczne pacynki Ania i Franio. Był też pokaz musztry zaprezentowany przez naszych Gości. Na koniec wspólnie zrobiliśmy sobie biało- czerwone zdjęcie.