Święto Mamy i Taty – grupa VI „Badacze”

23 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, podczas której grupa Badaczy, zaprezentowała swój program taneczno – wokalno – recytatorski. Po występie były życzenia, całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości, ale nie zabrakło również łez rodziców ze wzruszenia.  Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw.  Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności.