Czytanie to skarb dla naszego dziecka

Do nauczania i uczenia się te trzy środki pomocnicze są nieodzowne: po pierwsze – książki, po drugie – książki, po trzecie – książki, bez nich nic nie pomogą nasze wysiłki”.

Stanisław Konarski

Nie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat,  odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Jeżeli dziecko nie zaspokoi podstawowych potrzeb wynikających z wrodzonej ciekawości świata dzięki książce – zwyciężą konkurenci czytania – film i telewizja. Ogromną rolę odgrywają w tym procesie rodzice, jako osoby wspomagające wszechstronny rozwój dziecka.

Codzienne czytanie dzieciom bajek, baśni, wierszy, opowiadań jest niezwykle pożyteczne i wpływa na ich całościowy rozwój. Wystarczy kilkanaście minut dziennie z literaturą dla najmłodszych, aby osiągnąć istotne dla jego rozwoju cele. Należy podkreślić, że wiek przedszkolny jest niepowtarzalnym okresem w rozwoju człowieka, w którym kształtują się jego nawyki, w tym również nawyki czytelnicze.

Nie sposób przytoczyć tutaj wszystkich zalet jakie płyną z pięknej tradycji czytania dziecku bajek.

Zaleta pierwsza-  poznanie siebie. Regularne codzienne czytanie jest znakomitą szkołą inteligencji emocjonalnej. Dziecko poznaje całą gamę uczuć, uczy się je nazywać, dowiaduje się, jak można je wyrażać.

Zaleta druga- wzór pięknej mowy – niejednokrotnie przecież na co dzień posługujemy się gwarą. Czytając teksty dostosowane do wieku i potrzeb dziecka dajemy mu przykład prawidłowego budowania zdań i wypowiedzi.

Zaleta trzecia- koncentracja. Dziecko któremu czytano w dzieciństwie bajki potrafi lepiej skupić się w czasie zajęć w szkole, łatwiej się wypowiada, jego mowa jest płynna.

Zaleta czwarta- pozytywny obraz siebie.  Dziecko czytając wraz z rodzicem może wykorzystać swoją wiedzę, przekonać się, jak wiele już potrafi co sprawi, że chętniej będzie uczyło się i poznawało nowe pojęcia.

 Zaleta piąta – czytanie książek wzmacnia relację rodzica z dzieckiem. Rodzicom często pomaga zrozumieć psychologiczny i emocjonalny rozwój ich dzieci nadać mu właściwy kierunek. Widzimy często jak dziecko rośnie nabiera wagi – a czy zauważamy, że równocześnie z tym procesem kształtuje się jego osobowość ?

Zaleta szósta – w życiu dziecka tworzy się obraz rodzica przewodnika i opiekuna
 – który prowadzi go przez zakamarki życia – bezpiecznie i spokojnie. Jeżeli czytamy dziecku różne pozycje ( bajki, wiersze, opowiadania ) z łatwością odnajdujemy postacie, które pomogą w przeżywaniu i przezwyciężaniu trudności, interpretacji trudnych, życiowych sytuacji, rozwiązywanie ich.

Odrzucając książkę – świadomie rezygnujemy z jedynej ( oprócz rozmowy ) możliwości porozumiewania się z dzieckiem i wejścia w jego świat. W sytuacji kiedy dziecko zostawione jest samemu sobie w trudnych czy kłopotliwych dla niego sytuacjach szuka pomocy gdzie indziej. Często znajduje dla siebie azyl przed ekranem telewizora sprowadzając kontakt ze światem do jego najgorszej cząstki.

Nie zapominajmy więc o codziennej, wspólnej chwili z dobrą literaturą. Z jednej strony wyciszymy dziecko po dniu pełnym wrażeń, z drugiej nawiążemy z nim bliższy kontakt i doskonale wpłyniemy na nasze relacje, które są bezcenne…

Czytajmy więc dzieciom bajki!!!

Nasze przedszkole już po raz kolejny przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji: ,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”, która ma na celu propagowanie czytelnictwa u dzieci i ich rodziców.
Zapraszamy na spotkania z literaturą, czyli 20-minutowe czytanie dzieciom w grupach przedszkolnych odpowiednio dobranej literatury dziecięcej przez chętnych rodziców, osoby reprezentujące różne zawody lub innych gości.

Literatura:

  1. Adamczykowa Z.: „Literatura dla dzieci. Funkcje, kategorie, gatunki”, Warszawa 2001
  2. Dudzińska I.: „Książka barwna jak wstążka”, Wychowanie w przedszkolu, nr1/1993
  3. Ratyńska H.: „Literatura dziecięca w pracy przedszkola”, Warszawa 1991
  4. Literatura dziecięca w pracy przedszkola/ H. Ratyńska
  5. Życie szkoły/ O sztuce, ilustracji i … wychowaniu/ E. Kobiela
  6. 2. I. Koźmińska, E.Olszewska „Wychowanie przez czytanie”.

 

 Opracowała:

Katarzyna Szatkiewicz