Spotkanie z policjantem

spotkanie z policjantem 1

W ramach przygotowań do Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczna Zerówka”, 25 września 2015r., dzieci
z grupy III i IV miały spotkanie z policjantem. Podczas spotkania omówiono kwestię bezpieczeństwa w ruchu drogowym, również sposób właściwego zachowania się podczas kontaktu z osobą obcą. Na koniec spotkania każde dziecko otrzymało wycinankę Lupo, do wspólnego wykonania z rodzicami w domu.

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????