Pożegnanie absolwentów

„Pożegnamy przedszkole,
pokłonimy się szkole,
nową drogą
pójdziemy odważnie.
Rozkołyszą się drzewa
ptak radośnie zaśpiewa
i będziemy wyglądać poważniej”.

22.06.2016 r. odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów.

Dzieci przedstawiły program artystyczny, po którym otrzymały pamiątkowe albumy i książki.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.