Zajęcia ekologiczne w grupie IV

20160419_091816

W ubiegłym tygodniu grupa Odkrywców poznawała zagrożenia, jakie niesie za sobą działalność człowieka dla wszystkich żywiołów na naszej planecie. Podczas kilku zajęć dzieci zaznajamiały się z pojęciem recyklingu i potrzebie segregacji odpadów, z zanieczyszczeniami powietrza, wody oraz gleby. Dowiedziały się również, w jaki sposób mogą pomoc środowisku, szczególnie temu najbliższemu. Z zaangażowaniem i dużym zainteresowaniem dzieci wykonywały doświadczenia, słuchały opowiadań dotyczących ochrony naszej planety i wyciągały z nich wnioski.

20160419_091222 20160419_091348 20160419_091745 20160419_091816 20160419_091831 20160419_091913 20160421_085454 20160421_111840 20160421_111716 20160421_111640 20160421_111626 20160421_111547 20160421_111507 20160421_095306 20160421_095252 20160421_09524320160421_13025720160421_112689