Program „Chronimy Dzieci”

PROGRAM „CHRONIMY DZIECI” REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ DZIECI NICZYJE, WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

Nasze przedszkole w lutym 2016 roku przystąpiło do realizacji programu „Chronimy Dzieci”.

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje (m.in. żłobki, przedszkola, szkoły) i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Tematy poszczególnych bloków tematycznych dotyczą: edukacji na tematy nietykalności miejsc intymnych, prawa do decydowania o własnej cielesności, mówienia „nie”, ujawniania niepokojących sekretów, unikanie zagrożeń w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Obecnie trwają zaawansowane działania w kierunku szkolenia nauczycieli – koordynatorów programu i opracowywanie procedur w placówce w kierunku uzyskania certyfikatu.