Nasza historia

Przedszkole Miejskie nr 4 zostało utworzone 15 lutego 1965 r. decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydziału Oświaty w Gorzowie Wlkp. i nosiło nazwę Państwowego Przedszkola nr 4. Od samego początku mieściło się w obecnym budynku. W placówce powołany był tylko 1 oddział dla dzieci. W tej grupie były dzieci od 3-6-lat. W związku z tym, iż na przełomie lat 60-tych i 70-tych w naszym mieście powstało wiele zakładów pracy między innymi takich jak: Zakłady Włókien Chemicznych ,,Stilon”, ,,Silwana”, Zakłady Roszarnicze ,,TRANSLEN”, ,,Zremb”, Mleczarnia, ,,Gomad” czy Zakłady Mechaniczne ,,Ursus” zaczęło brakować miejsc w przedszkolach, wobec czego 2 grudnia 1970 r. powołano drugi oddział przedszkolny i przez bardzo długi okres czasu przedszkole było dwuoddziałowe. W 1983 r.- ówczesna dyrektor placówki pani Janina Żytkowiak wyszła z inicjatywą otwarcia trzeciego oddziału. Niestety w dalszym ciągu bardzo brakowało miejsc dla dzieci, szczególnie, że pod koniec lat dziewięćdziesiątych oddziały tzw: zerowe mieściły się w przedszkolach i grupy 6-latków do przedszkola uczęszczały na zajęcia pięciogodzinne na dwie zmiany. Obecna dyrektor Bożena Skoczna adaptowała, więc na potrzeby nowego oddziału salę do leżakowania dzieci najmłodszych. W ten sposób do dnia dzisiejszego placówka posiada 4 oddziały. Przez wiele lat zakładami współpracującymi i opiekującymi się przedszkolem były: Zakład Roszarniczy ,,TRANSLEN” mający swoją siedzibę w pobliżu naszego przedszkola przy ul. Kobylogórskiej a także zakład ,,Asko-Świt”z siedzibą przy ul. Krótkiej w Gorzowie Wlkp.

przedszkole

Budynek naszego przedszkola jest perełką architektoniczną. Pochodzi z 1923 r. Otacza go piękny, duży ogród, w którym znajduje się plac zabaw dla dzieci.
W ciągu tych kilkudziesięciu lat zmieniały się także osoby zarządzające placówką. Pierwszą dyrektorką była pani Janina Melanowicz następnie Zofia Śliwińska, Zofia Drabowicz, Teresa Smorczewska, Janina Żytkowiak (później Bojarojć), Danuta Preus, p.o. dyrektora Wiesława Tworkowska oraz Bożena Skoczna.

Z naszego przedszkola wyszło bardzo wielu absolwentów. Zdarza się, że mają oni także swoje dzieci u nas. W związku z powyższym kolejne pokolenie uczęszcza do tej samej placówki. Śledząc ich losy okazuje się, że nasi wychowankowie wykonują bardzo różne zawody: zasiadają w ławach Rady Miasta Gorzowa Wlkp., są sprzedawcami, fryzjerkami, sędziami, pełnią różne funkcje społeczne w naszym mieście, wykładają także w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp., są policjantami czy pielęgniarkami. Często spotykamy ich wychodząc z dziećmi na spacer po naszej dzielnicy i najbliższej okolicy i słyszymy opowieści o tym jak to „kiedyś” było w przedszkolu.

29 maja 19857