Dzień Edukacji Narodowej- Nagrody Prezydenta Miasta Gorzowa

15 października 2019 roku wręczone zostały nauczycielom naszego miasta Nagrody Prezydenta Miasta za sumienną pracę na rzecz rozwoju młodego pokolenia gorzowian.  Wśród nagrodzonych znalazła się również nasza nauczycielka -Katarzyna Szatkiewicz. Gratulujemy!