Dog and the frog (Pies i żaba)

IMG_20181109_115310

Dzieci z grupy „Poszukiwaczy” znają już  angielskie określenia dwóch bohaterów bajki z programu Dwujęzyczne Dzieci „Tom and Keri”. Bawiły się one udając pieska i żabę, wskakując („In”) i wyskakując ze stawu („Out”). Podobnie bawimy się w najbliższym tygodniu listopada w domu, składając i rozkładając otrzymane karty pracy, utrwalając słowa i zwroty z tematu „Dog and the frog” za bohaterami kursu.