Rok szkolny 2018/2019

Witamy w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Grupowa forma zajęć logopedycznych jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy – pracy. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu.

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

-kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

-usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,

-kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),

-rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego),

-wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

-rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

-rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

-uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.