Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Gorzowie Wielkopolskim

KONTAKT

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Czereśniowa 4i

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95-7320-736

fax. 95-7226-224

e-mail: zpppgorzow@wp.pl

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA BADANIA,
WNIOSKÓW O WYDANIE OPINII, WYDAWANIE OPINII

– gabinet nr 9 (parter)

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE ORZECZENIA,
WYDAWANIE ORZECZEŃ

– gabinet nr 31 ( II piętro)

WYDAWANIE OPINII I ORZECZEŃ CODZIENNIE W GODZINACH

poniedziałek – środa -7:30-15:30

czwartek – piątek -7:30-17:00

Zgłoszenia są przyjmowane także telefonicznie oraz listownie.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORÓW

Dyrektor mgr Anna Mikołajczak – piątek, godz. 10:00 – 11:00 gab.24 Ip.

z-ca dyrektora mgr Ewa Pahl – poniedziałek, godz. 13:00 – 14:00 gab.18 Ip.

z-ca dyrektora mgr Iwona Szpakowska – środa, godz. 14:30 – 15:30 gab. 18 Ip.