Wycieczka do Zakładu ENERIS Surowce S.A.

17 maja 2018 roku dzieci z grup I i III były na wycieczce w Zakładzie ENERIS Surowce S.A. Celem wizyty było zapoznanie się ze specyfiką zakładu, jak również przypomnienie sobie w jaki sposób należy właściwie segregować odpady i do jakich pojemników trzeba je wrzucać. Przemieszczając się po terenie zakładu spotkaliśmy się o ogromną życzliwością i sympatią napotkanych pracowników. Serdecznie dziękujemy.