Podsumowanie tygodnia romskiego

??????????????

W ramach programu „Wielokulturowość u Małych Odkrywców”, w naszym przedszkolu odbył się tydzień romski. Celem było poznanie kultury, tradycji i obyczajów romskich, kształtowanie postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. W dniach 07-11.05.2018 r., przedszkolaki brały udział w różnych działaniach. Na początek poprzez prezentację multimedialną poznaliśmy historię Romów.  Naszymi  gośćmi byli Pan  Robert  Doliński założyciel świetlicy  środowiskowej dla dzieci romskich Ćhavorytko (Dziecko) oraz  Zespół Romani Ciercheń (Cygańska gwiazda). Dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Gorzowie Wlkp., zorganizowaliśmy spotkanie, na którym podziwialiśmy kolorowe stroje romskie oraz cygańskie tańce, których próbowaliśmy się nauczyć. Dzieci wykonały również prace plastyczne przedstawiające elementy charakterystyczne dla kultury romskiej. Tydzień Romski zakończyliśmy balem, na którym  bawiliśmy się przy muzyce romskiej.