Witamy wiosnę na sportowo

273_1396344278

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania  wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki przyrody.

21 marca 2018r. wszystkie grupy przedszkolne witały pierwszy Dzień Wiosny. W tym roku nadejście wiosny było dla przedszkolaków wyjątkowo aktywne, bo wiosnę przywitaliśmy na sportowo. Wszystkie startujące dzieci wykazały się dużą sprawnością i szybkością. Podczas uroczystości dzieci miały okazję przywoływać wiosnę wierszykami, piosenkami i głośnymi okrzykami. Wszystkie przedszkolaki, oprócz wspaniałych sportowych emocji i niezapomnianych wrażeń, otrzymały na koniec pamiątkowe dyplomy.