Dwujęzyczni bohaterowie „Baby Beetles”

Przedstawienie postaci przewodnich programu „Baby Beetles”

Zoom

 

Zoom jest najbardziej energetycznym żuczkiem, więc nic dziwnego, że piosenki, które śpiewa w bajce zawierają działania ruchowe. On jest liderem pierwszego poziomu kursu, na którym dzieci mogą m.in. poruszać się, tańczyć i bawić.

 

 

Ring Ring

Ring Ring to żuczek, którego można określić słowem „komunikator”. Większość jego piosenek
w bajce zawiera słowa o uczuciach, rodzinie i przyjaciołach. Dzieci łatwo identyfikują się z jego emocjami.

 

 

 

Splish Splash

Splish Splash to żuczek, którego piosenki w bajce opowiadają
o naturalnym świecie przyrody, który widzimy wokoło. Mówią
o wykorzystaniu zmysłów do odkrywania i rozpoznawania otoczenia.
Opisują, co dzieci widzą i słyszą, włączając ptaszki, kwiatki, zwierzęta
i pogodę.

 

Tick Tock

 

Tick Tock to ten bohater bajki, z którym dzieci czują się bardzo komfortowo. Lubią jego żółty kolor oraz bliskie im, powtarzane codzienne czynności. Tick Tock robi wszystko we właściwym czasie i porządku.