Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Polska oczami przedszkolaka”

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 ,,MALI ODKRYWCY” W GORZOWIE WLKP. ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

,,POLSKA OCZAMI PRZEDSZKOLAKA”

 

Celem konkursu jest:

 • pobudzanie wyobraźni oraz rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych
 • rozwijanie ciekawości związanej z ojczyzną, jej historią, zwyczajami, tradycją i tożsamością narodową.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym: 5,6 lat
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu.
 3. Format pracy: A-3
 4. Technika: dowolna płaska bez użycia materiałów sypkich.
 5. Każda praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać metryczkę wykonaną komputerowo: AUTOR: Imię i nazwisko, wiek; PLACÓWKA: Nazwa, adres; NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:Imię i nazwisko, telefon kontaktowy
 6. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 2 prace.
 7. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 25.10.2017 r. ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Przedszkole Miejskie nr 4 ,,Mali Odkrywcy”

ul. Kobylogórska 107

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem : konkurs ,,Polska oczami przedszkolaka”

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.11.2017 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola pm4-gorzow.pl.
 2. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 3. Ocenie będzie podlegać: oryginalność, samodzielność, walory artystyczne, estetyka pracy i zgodność z tematem konkursu.
 4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną przesłane pocztą.
 5. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.

 

Koordynatorzy:

Katarzyna Szatkiewicz szatkiewicz@o2.pl

Aneta Cinka anetamaszczak@wp.pl