Dziękujemy!

Dziękujemy_1

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i cała społeczność naszego przedszkola składa podziękowania Rodzicom, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie festynu rodzinnego. Dzięki Waszej hojności i zaangażowaniu udało się nam zebrać kwotę 2080 zł. Środki te, jak uprzednio zapowiedzieliśmy, zostaną przeznaczone na doposażenie placu zabaw i zakup pomocy dydaktycznych do sal. Podziękowania składamy firmom: Bama Polska SP. z o.o. i BOKARO Gorzów Wlkp., które wsparły finansowo organizację festynu. Dziękujemy i do zobaczenia za rok.