Ramowy rozkład dnia


Ramowy Rozkład Dnia
d
la dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim Nr 4
Rok szkolny 2014/15

Godz. 8:00 – 13:00 / realizacja Podstawy Programowej
6.00 Otwarcie przedszkola
6.00 – 7.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
7.00 – 8.00 Zabawy integrujące grupę przedszkolną.
Zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.00 – 8.30 Ćwiczenia poranne.
8.30 – 9.00 Przygotowanie do śniadania./ Śniadanie.
9.00 – 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą dzieci .
10.00-10.20 Przygotowanie do II śniadania/ II śniadanie
10.20 – 11.45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (na placu przedszkolnym, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.
11.45 – 12.30 Przygotowania do obiadu. /Obiad- zupa
12.30 – 12.45 Wyciszenie dzieci, odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne.
12.45 - 13. 00
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie zdobytej wiedzy ( utrwalanie wierszyków i piosenek), zabawy na powietrzu , placu zabaw.
13.00- 13.45 Zabawy wg wyboru i pomysłu dzieci
13.45 – 14.30 Przygotowanie do obiadu. / Obiad  / Ćwiczenia relaksacyjne.
14.30 – 17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Czytania książeczek dla dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
13.00 – 17.00 Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach takie jak: Język angielski, warsztaty plastyczne, koło ekologiczne, koło teatralne, ćwiczenia ruchowo kompensacyjne.
17.00 Zamknięcie przedszkola

 

 

Ramowy Rozkład Dnia
dla dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim Nr 4
Rok szkolny 2014/15

Realizacja Podstawy Programowej dzieci 3 – letnie / godzina 8:00 – 13:00
6.00 Otwarcie przedszkola
6.00 – 7.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
7.00 – 8.00 Zabawy integrujące grupę przedszkolną.
Zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę.
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.00 – 8.30 Zabawy wg pomysłu dzieci/zabawy ruchowe
8.30 – 9.00 Przygotowanie do śniadania./ Śniadanie.
9.00 – 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych / aktywność własna dzieci.
10.00 – 10.15 Przygotowanie do II śniadania / II śniadanie czynności samoobsługowe
10.15- 11.30
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (na placu przedszkolnym, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.
11.30 – 12.00 Przygotowania do obiadu . / obiad- zupa

12.00 - 13.30 Leżakowanie dla dzieci młodszych.
13.30 – 14.30 Przygotowanie do obiadu. / Obiad / Ćwiczenia relaksacyjne.
14.30 – 17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej . Czytania książeczek dla dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
13.00 – 17.00 Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach takie jak: Język angielski, warsztaty plastyczne, koło ekologiczne, koło teatralne,ćwiczenia ruchowo kompensacyjne.
17.00 Zamknięcie przedszkola.
projektowanie stron gorzów