Opłata za przedszkole-ogłoszenie

glowne

Ważne!

Informujemy, że od miesiąca stycznia 2017 roku, opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy wyłącznie na konto placówki (nr konta dostępny na stronie internetowej w kategorii odpłatność oraz otrzymanym kwicie z kwotą do wpłaty).

*****************************

Jednocześnie informujemy, iż obowiązkiem rodzica jest pobranie druku z odpłatnością z przedszkola do: 05 każdego miesiąca i dokonanie wpłaty na konto do dnia 15 każdego miesiąca.