Pierwsza rocznica nadania imienia

Zbliża się rok od chwili nadania imienia naszej placówce „Mali Odkrywcy”. Dzieci uczęszczające na kółko plastyczne wykonały wspólną pracę przedstawiającą logo naszego przedszkola. Podczas pracy powróciliśmy do wspomnień i wrażeń tamtych dni.