Ogłoszenie- pomoc dla potrzebującej rodziny

Dyrektor naszego Przedszkola wraz z Radą Rodziców zwraca się do wszystkich Pracowników i Rodziców dzieci o możliwość wsparcia finansowego dla jednej z rodzin, którą w ostatnim czasie spotkała tragedia rodzinna.

Pragniemy dołożyć się do zakupu wyposażenia pokoju dzieci.

Środki finansowe będą zbierane od: 03.12.2019 do 18.12.2019r. u nauczycieli w grupach.