Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym ,,Wiosna w obiektywie”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i ich rodziców do wzięcia udziału w wewnątrz przedszkolnym konkursie fotograficznymWIOSNA W OBIEKTYWIE”.

Czekamy na wasze zdjęcia w klimatach wiosennych. Mogą to być fotografie z podróży, mogą być zdjęcia z działki, własnego podwórka, z wyprawy w ciekawe miejsca lub ze zwykłego spaceru. Czekamy na zdjęcia samych dzieci lub na fotki rodzinne.

Wszystkie zebrane prace zostaną wyeksponowane w holu przedszkola.

 

REGULAMIN
I. Organizator:
 Przedszkole Miejskie nr 4 ,,Mali Odkrywcy”

II Nauczycielki: Aneta Cinka, Katarzyna Szatkiewicz

III. Termin składania prac: do 30.04.2019 r.

IV. Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań fotografowaniem,
  • zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania wolnego czasu;
  • uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody;

 

Najlepsze prace wyłonione przez jury zostaną nagrodzone. Laureatom przyznane zostaną dyplomy i nagrody
Warunki konkursu:

Prace konkursowe prosimy dostarczyć do grupy II- Poszukiwacze lub III- ,,Tropiciele” w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2019 r. Ilość prac dowolna.

Format prac: 10×15 cm lub większy

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE „Wiosna w obiektywie”.

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-…………………………………………………………    zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000)do celów związanych bezpośrednia z konkursem i z jego promocją.

 

…………………………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego