Poznajemy Kulturę Łemkowską

W ramach realizacji programu ,,Wielokulturowość u Małych Odkrywców”,” w dniach 18-22. 03. 2019 roku, w naszym przedszkolu odbędzie się Tydzień Kultury Łemkowskiej. Poprzez zajęcia dydaktyczne i spotkania z ciekawymi ludźmi przybliżymy przedszkolakom kolejną kulturę.