Wyjście do teatru im. Juliusza Osterwy na przedstawienie pt. „Mały Książę”

31.01.2018 ( środa) dzieci z grup I, III i IV  wyjeżdżają do teatru na przedstawienie pt.  „ Mały Książę”

Prosimy o stosowny ubiór dla dziecka.