Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających pierwszy rok do naszego przedszkola

Opłata za przedszkole dokonywana jest wyłącznie na konto przedszkola do 15- go dnia każdego miesiąca.

Za miesiąc wrzesień 2017 r. opłata wynosi 189 zł.

W tytule przelewu wpisujemy IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA!

 

Płatności za przedszkole dokonujemy na konto:

PKO BP ODDZIAŁ 1 W GORZOWIE WLKP.

34 1020 1954 0000 7402 0151 2987