Absolwenci w roku szkolnym 2014/ 2015

1. Filip Chmielewski
2. Zofia Laskowska

3. Zuzanna Donaj

4. Julia Szczepaniak

5. Kornelia Pawlukowiec

6. Wanessa Kizielewicz

7. Sebastian Mazurek

8. Oskar Pawłowski

9. Wiktor Zaborowicz

10. Patryk Kościuszko

11. Aleksander Borowski

12. Olgierd Jas

13. Jakub Kłujszo

14. Jakub Maliński

15. Marcin Piotrowski

14_15_1